شرکت فنی مهندسی ” حدید صنعت آفاق” مجموعه‌ای تجهیزات محور است که با هدف بکارگیری توأمان ۲۵ سال سابقه ارزشمند علمی وعملی و تجربه کارگاهی خود در مسیر تولید قطعات خاص، با دانش و تخصص کارشناسان مجرب و مهندسان خلاق، زبده وتوانمند تأسیس گردیده است.

hadidsanatafagh-webkiannet-com
hadidsanatafagh-webkiannet-com